První moravská finanční a.s.
je úzce specializovanou společností, zaměřenou na řešení problematických obchodně-právních vztahů.
Zjistit více

PROFIL SPOLEČNOSTI

PRVNÍ MORAVSKÁ FINANČNÍ a.s. založená na podzim roku 1998, je úzce specializovanou společností, zaměřenou na řešení problematických obchodně-právních vztahů, poskytující v této oblasti veškerý ekonomický a právní servis. Spolupracujeme s týmem specialistů s bohatými zkušenostmi z oblasti krizového řízení, obchodního práva, bankovnictví a ekonomického poradenství. K výše uvedeným činnostem využíváme vlastní know-how.

Aktuálně nabízíme následující služby

 • Zápočtové operace

  nalezení řetězce vhodných pohledávek k zápočtu. Využíváme jak vlastní databáze, tak databáze partnerských firem

 • Směnečné obchody

  odkup směnky na vlastní účet nebo na účet třetí osoby

 • Právní servis

  právní služby advokátní kanceláře se specializací na obchodní právo

 • Ekonomické poradenství

  účetní a daňový servis včetně služeb auditora

Nabídka služeb naší společnosti se neustále vyvíjí a doplňuje o další navazující produkty dle aktuálních potřeb našich klientů.

Nákup a prodej pohledávek

Za dobu existence společnosti (od roku 1999) společnost zobchodovala pohledávky v řádu stovek milionů korun. Řešíme jak jednotlivé pohledávky, tak i rozsáhlé balíky pohledávek.

Našimi partnery byli v minulosti například:

 • Správa železniční dopravní cesty s.o.
 • Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o.
 • Raiffeisenbank a.s.
 • ŠkoFIN s.r.o.
 • PePa spol. s r.o. a další.

Každý obchodní případ postupuje po ose - výběr vhodných pohledávek - jejich tržní ocenění - vyhledání nejvhodnějšího obchodního partnera - konkrétní realizace obchodního případu.

Společnost přímo vlastní řadu pohledávek, které jsou předmětem krátkodobého nebo i dlouhodobějšího řešení. Tyto pohledávky mohou být i postoupeny třetí osobě. V případě zájmu poskytneme bližší informace.

Dceřiná společnost MERITA s.r.o.

byla zapsána do obchodního rejstříku v roce 1994. Hlavním předmětem činnosti společnosti se stala zprostředkovatelská činnost v oblasti prodeje nemovitostí, nákup a prodej zboží.

S platností zákona č.26/2000 Sb. o veřejných dražbách byl předmět činnosti společnosti rozšířen 2. srpna 2000 o koncesovanou živnost - provádění veřejných dražeb. Tomuto kroku předcházelo začlenění společnosti v rámci firemní hierarchie pod mateřskou společnost První moravská finanční a.s.

V současnosti nabízí společnost MERITA s.r.o. následující služby:

Činnosti dražebníka při provádění veřejných dražeb dobrovolných, kdy předmětem dražby jsou například nemovitosti, movité věci, pohledávky a další k vydražení způsobilé věci nebo majetková práva.

Služby soukromé spisovny - nabízíme uložení spisového a účetního archivu jak fungujících, tak i likvidovaných společností, vše podle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě. Součástí služby je převzetí, roztřídění a uspořádání písemností, zpracování skartačního plánu, uložení písemností i jejich následná skartace po uplynutí skartační lhůty.

Činnosti realitní kanceláře - při nákupu nebo prodeji nemovitostí nabízíme kompletní realitní servis

Podrobné informace o společnosti MERITA s.r.o. naleznete zde

Kontakt

Kontaktovat nás můžete pomocí údajů níže nebo pomocí přiloženého kontaktního formuláře.

Základní údaje o společnosti:

Obchodní jméno: První moravská finanční a.s.
Sídlo: Přerov – Přerov I-Město, Jaselská 1967/6, PSČ 75002
Spisová značka: B 2131 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 25833341 DIČ: CZ25833341
Sídlo
Jaselská 1967/6
750 02 Přerov

Telefon
+ 420 731 548 221

Email
pmf@pmf.cz